POGOJI POSLOVANJA TER ZASEBNOST

 

Spletno mesto www.novopoglavje.si je last Tjaše Gulje in Adriane Ban, ki spletno
mesto tudi upravljata.

Obvestilo o pogojih poslovanja ter zasebnosti velja za vse vrste terapij, konzultacij, izobraževanj
(predavanja, delavnice, seminarji in drugi dogodki) ter vsakršni kontakt, ki se izvede preko spletne
strani. Splošni pogoji veljajo za vse storitve ponujene na www.novopoglavje.si, razen, če je v okviru
prijave na posamezen dogodek oz. termin, s strani organizatorja določeno drugače.

Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, je dovoljeno reproducirati le v nekomercialne namene
in za osebno uporabo, pri čemer je potrebno navesti vsa opozorila o pridržanih avtorskih pravicah.
Kakršno koli kopiranje, reprodukcija ali distribucija informacij, ki so del te spletne strani, je
dovoljena samo ob predhodni izrecni odobritvi vsaj ene od lastnic www.novopoglavje.si.

Varovanje osebnih podatkov

Z namenom zaščite vaše zasebnosti bodo vsi osebni podatki, ki jih pridobimo preko te spletne
strani, uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni: da bomo lahko ugodili vašim
željam po informacijah, bolje razumeli vaše potrebe in da vas občasno, z vašim dovoljenjem,
obveščamo o aktualnih stvareh.

Vaše posredovane podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Zbranih podatkov o svojih strankah ne posredujemo tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik navedene osebne podatke shranjuje na tehnično in programsko varovani opremi.

Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti in jih varovali. Izrecno izjavljamo, da vaših osebnih
podatkov ne bomo prodajali ali posredovali tretji strani brez vašega predhodnega dovoljenja. Vse
spremembe politike zaščite zasebnosti bodo pravočasno objavljene na tej spletni strani ali pa bodo
dostopne na kakšen drug ustrezen način. Predvsem pa nas lahko v vsakem trenutku opozorite, če
ne želiš več, da uporabljamo vaše podatke.

Zbiramo naslednje osebne podatke:

• Obisk spletne strani
Pri obisku spletne strani www.novopoglavje.si na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene
podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest,
ki ste jih obiskali na spletni strani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z
drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani,
optimizacijo.

• Naročanje na e-obveščanje o tekočih dogodkih ter blogih
Pri naročanju na elektronsko obveščanje posredujete ime in elektronski naslov, kar zbiramo
izključno za posredovanje elektronskega obveščanja o tekočih dogodkih ter blogih. Podatek
hranimo do odjave na e-obveščanje. Odjavite se lahko kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem
elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.

• Kontaktiranje preko kontaktnega obrazca
Na spletni strani www.novopoglavje.si se lahko naročite na brezplačni prvi pogovor. Javimo vam
možen termin preko elektronske pošte ali telefona. Opcijsko lahko v okencu označite tudi prijavo na
e-obveščanje.

Splošni pogoji za udeležbo na storitvah

Za udeležbo na storitvah ponujenih na www.novopoglavje.si je potrebno obvezno 
predhodno plačilo celotnega zneska storitve za vse udeležence.  Plačilo je pogoj za
udeležbo zato obvezno na dogovorjeni termin s seboj prinesite potrdilo o plačilu.

Način plačila
Kotizacijo posamezne storitve poravnajte pred začetkom delavnice.

Odjava udeležbe
V primeru, da se storitve, na katero ste se prijavili in jo plačali, ne boste mogli udeležiti, se lahko
namesto vas udeleži storitve nekdo drug.
V primeru, da se storitve ne boste mogli udeležiti, vam ob odjavi na e-mail naslov:
info@novopoglavje.si več kot 24 ur pred predvidenim terminom vrnemo plačan znesek oz. izdamo
dobropis za izdan račun. V primeru kasnejše odjave pa neudeležbe ne sprejemamo kot odstopa od
naročila in terjamo celotno ceno storitve.
V primeru odpovedi udeležbe v manj kot 24 ur pred začetkom termina, vam znesek seminarja
vrnemo ob predložitvi verodostojnega dokazila o nezmožnosti udeležbi (kot so zdravstveni razlogi
idr.) pri čemer si pridržujemo pravico do lastne presoje o upravičenosti.

Odpoved prijave / izobraževanja
V primeru nezadostnega števila prijav (minimalno število prijav, ki je navedeno v objavi) si
organizator pridržuje pravico do odpovedi. V tem primeru se vse plačane kotizacije vrnejo
prijaviteljem.
Pridržujemo si tudi pravico, da prijavo na storitve zavrnemo brez obrazložitve. Izjema so
individualne terapije in individualne podpore. V primeru, da je prijavitelj že plačal, mu povrnemo
plačano kotizacijo.Spletno mesto www.novopoglavje.si je last Tjaše Gulje in Adriane Ban, ki spletno mesto tudi upravljata