TCT® TERAPIJE

Transpersonal Cognitive Therapy (v nadaljevanju TCT®) je integracija humanistične, kognitivne in transpersonalne psihologije. Je ciljno orientirana terapija s fokusom na odstranjevanju vzrokov za naše težave. Med drugim omogoča napredek in pomoč pri:

 • izražanju sebe in doseganju večjega stika s samim seboj in drugimi,
 • grajenju boljše samopodobe,
 • v odnosih (s partnerji, starši, sorojenci, otroci, itd.),
 • osvobajanju od travm, strahov in napetosti,
 • opuščanju škodljivih navad,
 • boljših in bolj harmoničnih življenjskih ter vsakdanjih odločitvah,
 • komunikaciji in javnem nastopanju,
 • doseganju večje avtentičnosti posameznika in še veliko več.

Pri TCT® je oseba aktivno vključena v sam proces terapije in napredka. Cilji TCT® so pomoč pri doseganju večje izpolnjenosti in notranje sreče osebe, na tistih področjih osebnega, poslovnega, intimnega ter tudi duhovnega življenja, ki si jih sama izbere in pa tudi poglabljanju avtentičnosti v življenju osebe. Napredek osebe izven seanse je odvisen od njene angažiranosti in pripravljenosti na življenje v globljem stiku same s seboj, svetom in drugimi.

Metoda TCT® ponuja:

 • ustvarjanje varnega okolja, v katerem se oseba lahko odpre in sooči s svojimi srčnimi željami, cilji in hrepenenji,
 • podpora pri postavljanju in realizaciji tistih osebnih ciljev v življenju osebe, ki se zdijo zanjo pomembne,
 • iskanje vzrokov za težave, soočanje in poglabljanje realnosti,
 • natančno delo na odstranjevanju nekonstruktivnih vzorcev vedenja in negativnih čustvenih stanj – v skladu s svobodno voljo osebe,
 • pomoč pri večjem in globjem stiku s samim seboj, pristnejših čustvih, željah in ciljev osebe – v skladu s svobodo izbire,
 • s harmoničnim odnosom in pristnim stikom s stranko,
 • v ritmu stranke (brez siljenja, igranja vlog in manipuliranja).

Kako poteka seansa TCT® in kaj lahko pričakujete od obiska??

Seansa vedno poteka v ritmu in v skladu z odprtostjo klienta/ke, ki je v sam proces terapije aktivno vključen/a. V seansi TCT® se ukvarjamo z vzroki in ne posledicami. Delo poteka na realnih težavah, ki jih ima stranka trenutno v življenju, najdejo se srčni cilji in poiščejo ovire do teh ciljev. Vsi vzroki se, z odprtostjo stranke in s pomočjo transpersonalne komponente terapije, lahko tudi takoj odstranijo oziroma zamenjajo.

Od samega obiska lahko pričakujete strokovno podporo, empatijo, varen prostor in čas za vaše izražanje, razumevanje vas ter vaše situacije. Obisk ob vaši odprtosti in kasnejši angažiranosti v smeri napredka pa vam lahko prinese tudi konkretne razrešitve situacij, spremembe v življenju, lahkotnost, svobodo in veselje, odvisno od vas samih in vašega izbranega cilja.

Tako delo je še posebej primerno za ljudi, ki so toliko pogumni (ali pa že vsega siti :)), da si znajo priznati stvari, ki v njihovih življenjih prav zares ne delujejo, tako kot bi lahko in so pripravljeni pogledati svoji resnici v oči in poglobiti doživljanje sebe ter svojih misli, čustev, ciljev in vsega ostalega.

Pred prvim obiskom terapije TCT® je obvezen brezplačni uvodni razgovor, zato vas vabiva, da nama pišete na info@novopoglavje.si ali pokličete na telefonsko številko 040 262 315 (Tjaša Gulje) ali 031 376 788 (Adriana Ban).

Ena terapija TCT® traja približno eno uro do uro in pol.

Terapije TCT® izvajamo pod redno supervizijo.